สกรูเพลากลาง KL (NPR) แบบแท้ หัวล็อก #8″ 12×35 TSH070120074