สกรูเพลากลาง JU มีเฟือง แกน ธ.ด.+หัว 10×27 TSH070120084