สกรูเพลากลาง JK มีเฟือง แกน ธ.ด.+หัว 8×25 TSH070120083