สกรูเพลากลาง D/S สีทอง เจียร์เงา แบบแท้ หัวล็อก #8″ 8×27 TSH070120105