สกรูตั้งปีกนก TRITON 4×2 WD (MR992411) TSH072080005