สกรูตั้งปีกนกล่าง VIGO 4×2 (48190-0K020) TSH072080014