สกรูตั้งปีกนกล่าง D-MAX 4×2, TFR (8-97214813-0) (4814-0) TSH072080009