สกรูขันเพลาเเหนบ JCM, R/K175 ตัวยาว 20x80mm. (1-09050007-0) TSH072740021