ล้อหลัง ZM,RC 1ติ่ง แกนยาว (L-R) 20x22x98 (แกน 22mm.) TSH073010605 (606)