ล้อหลัง NPR115 (L-R) 20x22x86 (แกน 23mm.) TSH073010505 (506)