ล้อหลัง NKR110 ไม่มีเฟือง (L-R) 18x18x78 (แกน 19mm.) TSH073010498 (500)