ล้อหลัง MEGA-FM 10ล้อ (L-R) 20x20x77 (แกน 24mm.) TSH073010482 (483)