ล้อหลัง CW41-430-53 (L-R) 20x22x102 (แกน 22mm.) TSH073010412 (413)