ล้อหลัง CW30-UD4 (L-R) 20x22x102 (แกน 22mm.) TSH073010407 (408)