ล้อหน้า NKR 110 (มีเฟือง) (L-R) 18x20x78 (แกน 21mm.) TSH073010153 (154)