ล้อหน้า CW41-430-53 (L-R) 24x22x103 (แกน 22mm.) TSH073010084 (085)