ลูกหมากเซฟเกียร์ CW30,41 บ/ท (32923-Z5000) TSH033120004