ลูกหมากคันเกียร์ T/T รถยก 10×12 (LH-RH) บ/ท TSH033110103 (104)