ลูกหมากคันเกียร์ KS21, JCM,KT 10×10 (LH-RH) ธ.ด. (9244513-018) (019) TSH033110120 (123)