ลูกหมากคันเกียร์ FN527 ตัวใหญ่ 10×10 (LH-RH) ธ.ด. (MC025497) (498) TSH033110054 (055)