ลูกหมากคันเกียร์ FM เหล็ก 10×10 (LH-RH) บ/ท (33076-1220) (1230) TSH033110035 (036)