ลูกหมากคันเกียร์ FC เหล็ก 8×8 (LH-RH) บ/ท (33076-1240) (1250) TSH033110031 (032)