ลูกหมากคันเกียร์ FB เหล็ก 10×8 (LH-RH) บ/ท (33076-1280) (1290) TSH033110028 (029)