ฝาข้างเครื่องเหล็ก HO7D เครื่องนอก (บ/ท) TSH021630002