ฝาข้างเครื่องเหล็ก F18-HO7C (บ/ท) 11207-1092 TSH021630004