ปลอกอัดลูกปืนล้อหลัง-เพลาข้าง TRITON (35X50mm.) TSH011120043