บู๊ชดอกจอกดาวเทียม R/K240F D/L 86x80x19 TSH031780004