น็อตเพลาท้าย M/N,M1600,FIGHTER (L-R) 57mm.x38mm. 0603-26-156 (152) TSH070860095 (096)