น็อตเพลากลาง R/K240F 60mm.x36mm. 1-09449002-0 TSH070850005