นิปเปิ้นประปาแบบลด 3325-6-2 3/8″x1/8″ TSH060890020