นิปเปิ้นประปาแบบลด 3225-8-6 1/2″X1/8″ TSH060890024