ชุดซ่อมตีนผีคลัทช์ (บู๊ชแท้) KT920-JCM 1-87830-086-1 TSH050190022