ชุดซ่อมตีนผีคลัทช์ (บู๊ชแท้) WO4D-KL-KM S/N 31210-1593 P/N TSH050190033