จานเฟืองท้าย TFR 9×41 (S.G.) วงนอก 19.5cm. วงใน 12cm. 41ฟัน เดือยหมูยาว 22cm. 91ฟัน เฟืองตรง 13ฟัน MCK-01S-941-0 TSH030680011