จานเฟืองท้าย TFR 10×41 (S.G.) วงนอก 19.5cm. วงใน 12cm. 41ฟัน เดือยหมูยาว 22cm. 10ฟัน เฟืองตรง 13ฟัน MCK-01S-573-0 TSH030680018