จานเฟืองท้าย MTX 9×41 วงนอก 20cm. วงใน 12.5cm. 41ฟัน เดือยหมูยาว 21.5cm. 9ฟัน เฟืองตรง 27ฟัน TSH030680110