จานเฟืองท้าย KBZ 9×41 (KMAC) วงนอก 19.5cm. วงใน 12cm. 41ฟัน เดือยหมูยาว 23cm. 9ฟัน เฟืองตรง 13ฟัน 8-97063653-0 TSH030680081