จานเฟืองท้าย FN516 1เพลา 6×40ฟัน (S.G.) วงนอก 41cm. วงใน 29.5cm. รูทะลุ 12 รู 40ฟัน เดือยหมูยาว 28cm. 6ฟัน เฟืองตรง 16ฟัน ME807938 TSH030680144