จานเฟืองท้าย ลูกหลัง ROCKY240 7×43ฟั้น (S.G.) วงนอก44.5cm. วงใน30.5 ไม่มีรูทะลุ 43ฟัน เดือยหมูยาว 31cm. 7ฟัน เฟืองตรง 24ฟัน 1-41210408-0 TSH030680209