จานเฟืองท้าย ลูกหลัง CW430-41-30-RD8 6×41ฟัน (S.G.) วงนอก 43cm. วงใน 29.5cm. ไม่มีรูทะลุ 41ฟัน เดือยหมูยาว 29.5cm. 6ฟัน เฟืองตรง 16ฟัน #90008 TSH030680244