จานเฟืองท้าย ลูกหน้า CW430-41-30-RD8 6×41ฟัน (S.G.) วงนอก 43cm. วงใน 31cm. ไม่มีรูทะลุ 41ฟัน เดือยหมูยาว 29cm. 6ฟัน เฟืองตรง 18ฟัน #90105 TSH030680235