จานเฟืองท้าย ลูกหน้า-หลัง SUMO226-227 (2เพลา) 7×38ฟัน (S.G) วงนอก 44.5cm. วงใน 31.5cm. รูทะลุ 12 รู 38ฟัน เดือยหมูยาว 30cm. 7ฟัน เฟืองตรง 29ฟัน 41201-1163 TSH030680182