ข้อต่อตัว T สั้น เตเปอร์ตัด 12×1.0x1/4 TSH060241081