ข้อต่อตัว T สั้น เตเปอร์ตัด 3/8×3/8×1/4 TSH060241082