ข้อต่อตัว T สั้น เตเปอร์ตัด 1/2×1/2×3/8 TSH060241085