บริษัท เตียเซียมฮง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ดำเนินกิจการมานานกว่า 70 ปี เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 โดยบรรพบุรษ ชื่อแรกในการดำเนินกิจการ ชื่อ “ร้านเตียเซียมฮง” med advice โดยจำหน่ายสกรู น็อต เป็นหลัก ต่อมาในปี พ.ศ.2518 จึงได้เริ่มจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่ช่วงล่างรถยนต์และรถบรรทุก จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียเซีมฮง อิมปอร์ต” เมื่อปี พ.ศ.2520

ในปี พ.ศ.2520 นี้ ได้เริ่มนำอะไหล่จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่แรกนั้นดำเนินกิจการในระบบกงสี หรือธุรกิจภายในครอบครัว เมื่อถึงเวลาจึงได้แยกกันไปดำเนินกิจการของตัวเอง ดังนั้นท่านประธานบริษัท เตียเซียมฮงในปัจจุบัน จึงได้บริหารงานและขยายกิจการ ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างรุดหน้า แต่เนื่องจากสถานที่เดิมบริเวณถนนเยาวราชคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการเก็บสต็อกสินค้าและการทำงานของพนักงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน

จึงได้ย้ายมาเปิดกิจการที่ซอยเจริญกรุง43 และจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ชื่อว่า “บริษัท เตียเซียมฮง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ที่นี่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ทันสมัย โดยนำระบบคอมพิวเตอร์และโปรแ работа москва กรมสำเร็จรูปมาใช้ในการดำเนินงาน ทำให้การส่งสินค้าไปยังลูกค้าคล่องตัว รวดเร็ว และผิดพลาดน้อยที่สุด